Firmy

Firmy

Projekt pro firmy ”Jakdál bezpečně a ve zdraví” přináší nabídku služby pro firmy “Firemní psycholog”.

V práci strávíme podle výzkumů 35 let i víc a tak by nám v ní mělo být příjemně. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, a to s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Je také povinen tato rizika vyhledávat a odstranit je, či minimalizovat.

Bezpečnost a ochrana zdraví se ve firmách řeší, ale mám dojem, že spíše technické záležitosti, optimální stav strojů, prevence úrazů, technologie, GDPR, IT a kyberbezpečnost atd. Bezpečnost a ochranu zdraví ve firmách, (ale také např. ve školách a dalších institucích) však vnímám komplexněji, a to včetně psychologických faktorů. Právě tam vidím v dnešní době největší riziko dopadu na zdraví člověka, a to nejen na psychické ale v konečném důsledku i na fyzické.

Jmenuji alespoň jako hlavní pracovní riziko stres na pracovišti v podobě nevhodné organizace práce, nezdravé komunikace nebo patologických vztahů, jejichž vyvrcholením může být např. šikana (u dospělých mobbing, bossing a další její formy). Následky šikany na pracovišti mohou vést k obrovským dopadům na psychické i fyzické zdraví zaměstnance a jeho další život. Dokonce v extrémních případech může vést i k sebevraždám. Přitom někdy např. tzv. bossing ze strany šéfa může probíhat na nevědomé úrovni a pokud by byl schopen sebereflexe a ochoty připustit si některé věci, dá se s tím něco dělat. Velmi důležitá je ve firmách, a nejen v nich, zdravá komunikace.

Nezdravá firemní atmosféra a patologické vztahy na pracovišti jsou dnes největší příčinou odchodu ze zaměstnání. Proto bych se chtěla zaměřit na další můj projekt: “Jakdál bezpečně a ve zdraví pro firmy” s nabídkou externích služeb Firemního psychologa (nebo dle vzájemné dohody) Brno a okolí, který budou moct majitelé firem využít.

Využití služby může být v podobě dalšího benefitu pro zaměstnance, který je běžný v zahraničí, tady ještě bohužel ne tak častý. Díky němu by měli zaměstnanci zajištěnou odbornou péči formou osobního rozvoje (kouč) nebo individuálního poradenství (psycholog), pokud se dostanou do náročných životních období, což se pak samozřejmě odráží na efektivitě výkonu v práci. Další využití Firemního psychologa může být budování pozitivní atmosféry na pracovišti a firemní kultury, rozvoj zdravých vztahů a mnoho dalšího. Všechny služby jsou vhodné i pro vedoucí pracovníky.

 

Pokud jste tedy šéfem firmy a tato služba by Vás zajímala, ráda se s Vámi sejdu, probereme bližší informace o možném využití mých služeb pro Vás a Vaše zaměstnance. Cena externí služby bude stanovena individuálně dle velikosti firmy a poptávce konkrétních služeb.