GDPR

Zpracování osobních údajů / GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych ráda informovala své klienty i účastníky workshopů, kurzů, seminářů o rozsahu zpracování jejich osobních údajů:

  1. Abych mohla naplnit smlouvu uzavřenou mezi námi (tedy poskytovat klientům/účastníkům poradenské služby, koučink, vzdělávání apod.), jejich osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození,  email a telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu) a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu.
  2. Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod.
  3. Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  4. Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v  §21 zákona č.101/2000 Sb.
  5. Během poradenství, koučování (příp. vzdělávacích a rozvojových aktivit) si píši osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a kvalitní vedení poradenství/vzdělávacích a rozvojových aktivit. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  6. Nejsem klinická psycholožka, a proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě prosím obraťte.