Semináře

Semináře

Cesta k vnitřní rovnováze (seminář pro ženy)

Připravila jsem pro ženy na podzimní období, kdy méně sluníčka, déšť a stres před koncem roku často dopadají na psychiku člověka, jednodenní seminář Cesta k vnitřní rovnováze. Cílem tohoto semináře je naučit se uvolnění a plné prožití přítomného okamžiku. Uvědomit si, že tělo, psychika a mysl jsou spojené nádoby. Pokud dojde ke změnám v jedné oblasti, nastanou změny i v dalších dvou. Mezi napětím těla a psychiky existuje vztah, který je velmi úzký a pokud tedy dokážeme ovlivnit tělo a uvolníme svaly, dojde k úlevě na duši.

Vybrala jsem ženskou skupinu, protože požadavky na ženy v posledních letech překračují rozumnou a únosnou mez, ať už se jedná o nátlak konzumu, tlak na úspěch v práci, stres a zahlcenost z nadmíry aktivit. Spousta žen je přetížených díky někdy nesmyslným vnějším požadavkům, ale každá nese sama zodpovědnost za své zdraví. Možná některé z vás cítí, že by potřebovaly zvolnit tempo, vystoupit z kolotoče všedního dne.

Můj seminář v malé skupince žen takový důvěrný prostor pro zastavení se dovolí, ale je potřeba, abyste to dovolily i vy, samy sobě. Budeme si povídat o stresu, jeho mechanismu a negativním dopadu na psychiku, pokud se promění v chronický. Velmi zajímavou částí bude oblast psychosomatiky. Seznámím vás také v hlavních bodech s možným vyústěním stresové spirály až v panickou ataku včetně doporučení, co dělat, pokud by „dohnala“ i Vás nebo někoho z vašich blízkých.

Celý seminář však bude založený především také na praktickém nácviku relaxačních metod a vyzkoušíme si i některé techniky všímavosti. Právě umění relaxace je jednou z cest, jak dosáhnout vnitřní rovnováhy a klidu v dnešní náročné, povrchní době a jejím účelem je právě prevence, jak předejít patologickým jevům.

Pokud se zúčastníte tohoto semináře, odnesete si s sebou domů také podrobný “recept” ke dvěma relaxačním metodám, abyste mohly doma pravidelně provádět nácvik a časem se díky tomu propracovaly k vlastní vnitřní rovnováze a klidu.

Ráda bych našla čas (v tomto nabitém programu) a jako bonus pro tuto první skupinku žen bych se chtěla věnovat i covidovému tématu. Po dlouhém období plném, strachu, omezení osobní svobody, nedobrovolném a nuceném zastavení se a obav z budoucnosti, které u mnoha lidí stále trvá, se na malou chvíli zastavíme, tentokrát v přítomnosti, a dopřejeme si díky těmto technikám zastavení se v pozitivním významu. Věřím, že je dobré uvědomit si, co vám období pandemie a sociální izolace nejen vzalo, ale především také dalo. Když si tyto věci zvědomíte, můžete pokračovat dál tak, abyste směřovaly k osobnímu růstu a ne stagnaci a úpadku do pesimismu.

Pro koho je seminář určen:

– pro ženy
– zájemkyně o relaxační techniky a výše uvedená témata
– pro pomáhající profese
– pro ty, které usilují o hlubší poznání a rozvoj sebe sama
– pro ty, které pečují o nemocného blízkého člověka

Není vhodný pro ženy, které:

– mají diagnostikováno psychické onemocnění (s psychiatrickou diagnózou)
– chtějí pouze pasivně přijímat informace
– na sobě nechtějí pracovat

Na seminář je vhodné přijít v pohodlném oblečení a donést si s sebou šátek na oči a karimatku.

Cena: 1700 Kč
Počet účastníků: max. 8
Místo konání: Masarykova 37, Brno

Rezervace místa probíhá v tomto systému, dále je nutné poslat do emailu na: info.jakdal@gmail.com, volnou formou přihlášku, kde mi prosím zanechte telefonický kontakt a já se Vám ozvu s dalšími informacemi. Děkuji.

Budu se na Vás těšit.

Mgr. Petra Nevtípilová (psycholožka, koučka)
tel.: 777 232 556