Semináře

Semináře

Cesta k vnitřní rovnováze (seminář pro ženy)

Připravila jsem pro ženy jednodenní seminář Cesta k vnitřní rovnováze. Cílem tohoto semináře je naučit se uvolnění a plné prožití přítomného okamžiku. Uvědomit si, že tělo, psychika a mysl jsou spojené nádoby. Pokud dojde ke změnám v jedné oblasti, nastanou změny i v dalších dvou. Mezi napětím těla a psychiky existuje vztah, který je velmi úzký a pokud tedy dokážeme ovlivnit tělo a uvolníme svaly, dojde k úlevě na duši.

Vybrala jsem ženskou skupinu, protože požadavky na ženy v posledních letech překračují rozumnou a únosnou mez, ať už se jedná o nátlak konzumu, tlak na úspěch v práci, stres a zahlcenost z nadmíry aktivit. Spousta žen je přetížených díky někdy nesmyslným vnějším požadavkům, ale každá nese sama zodpovědnost za své zdraví. Možná některé z vás cítí, že by potřebovaly zvolnit tempo, vystoupit z kolotoče všedního dne.

Můj seminář v malé skupince žen takový důvěrný prostor pro zastavení se dovolí, ale je potřeba, abyste to dovolily i vy, samy sobě. Budeme si povídat o stresu, jeho mechanismu a negativním dopadu na psychiku, pokud se promění v chronický. Velmi zajímavou částí bude oblast psychosomatiky. Seznámím vás také v hlavních bodech s možným vyústěním stresové spirály až v panickou ataku včetně doporučení, co dělat, pokud by „dohnala“ i Vás nebo někoho z vašich blízkých.

Celý seminář však bude založený především také na praktickém nácviku relaxačních metod a vyzkoušíme si i některé techniky všímavosti. Právě umění relaxace je jednou z cest, jak dosáhnout vnitřní rovnováhy a klidu v dnešní náročné, povrchní době a jejím účelem je právě prevence, jak předejít patologickým jevům.

Pokud se zúčastníte tohoto semináře, odnesete si s sebou domů také podrobný “recept” ke dvěma relaxačním metodám, abyste mohly doma pravidelně provádět nácvik a časem se díky tomu propracovaly k vlastní vnitřní rovnováze a klidu.

Ráda bych našla čas (v tomto nabitém programu) a jako bonus pro tuto první skupinku žen bych se chtěla věnovat i covidovému tématu. Po dlouhém období plném, strachu, omezení osobní svobody, nedobrovolném a nuceném zastavení se a obav z budoucnosti, které u mnoha lidí stále trvá, se na malou chvíli zastavíme, tentokrát v přítomnosti, a dopřejeme si díky těmto technikám zastavení se v pozitivním významu. Věřím, že je dobré uvědomit si, co vám období pandemie a sociální izolace nejen vzalo, ale především také dalo. Když si tyto věci zvědomíte, můžete pokračovat dál tak, abyste směřovaly k osobnímu růstu a ne stagnaci a úpadku do pesimismu.

Pro koho je seminář určen:

– pro ženy
– zájemkyně o relaxační techniky a výše uvedená témata
– pro pomáhající profese
– pro ty, které usilují o hlubší poznání a rozvoj sebe sama
– pro ty, které pečují o nemocného blízkého člověka

Není vhodný pro ženy, které:

– mají diagnostikováno psychické onemocnění (s psychiatrickou diagnózou)
– chtějí pouze pasivně přijímat informace
– na sobě nechtějí pracovat

Na seminář je vhodné přijít v pohodlném oblečení a donést si s sebou šátek na oči a karimatku.

Cena: 2200 Kč (9:00 – 16:30 hod., včetně delší pauzy na oběd)
Počet účastníků: max. 6
Místo konání: Vrchlického sad 3, Brno.

Rezervace místa je možná prostřednictvím emailu na: info.jakdal@gmail.com, volnou formou zašlete přihlášku, kde mi prosím zanechte telefonický kontakt a já se Vám ozvu s dalšími informacemi. Seminář zrealizuji ve chvíli, kdy bude plně obsazený max. počtem, je však také možné domluvit se na realizaci na zakázku (kamarádky, rodinné příslušnice, kolegyně, sousedky apod.)

Děkuji.

Budu se na Vás těšit.

Mgr. Petra Nevtípilová (psycholožka, terapeutka, koučka)
tel.: 777 232 556