Sportovní kluby

Sportovní kluby

 Jsem členem Asociace psychologů sportu ČR https://www.sportpsy.upol.cz/clenove-aps#aps

Sport je v dnešní době, obzvláště pro děti a mládež velmi důležitý. Vede k osobnímu růstu, k budování dobré úrovně frustrační tolerance, zvyšování psychické odolnosti a učí týmové spolupráci ( v kolektivním sportu), vytrvalosti a překonávání překážek atd., pokud je uplatňován vhodný přístup nejen trenérů, ale taky rodičů. To vše se pak velice hodí v běžném životě a dospělosti.

 

V jednotlivých obdobích života sportovce je důležitý přístup trenéra. U dětí a mládeže je důležitá znalost vývojové psychologie, v pubertálním období je podstatný jiný přístup trenéra/trenérky pokud koučuje tým opačného pohlaví než je to jeho/její, tým mužský “potřebuje” podporu a zaměření se na něco jiného než tým ženský… atd.

 

I sportovce můžou potkat v životě události, které “rozhodí” jeho psychiku následkem toho klesá výkon, i když je bravurně fyzicky, kondičně i takticky připravený. Pokud se nalomené psychice “nepomůže”, může ztratit sebevědomí, motivaci, “vyhořet” a končí.

 

V dnešní době bohužel narůstá také čím dál více sebevražd u sportovců na vyšších úrovních, u kterých byste řekli, že musí být šťastni a spokojeni. Tlak je obrovský a obzvláště muži si často nechtějí přiznat problém. Navíc nemocná duše se dá skrývat jistou dobu a není vidět jako třeba zlomená ruka. Existují ale téměř vždy signály, které to naznačují, jen je vidět.

 

Proto vidím smysl v průběžné spolupráci trenéra nebo i fyzioterapeuta a psychologa při přípravě sportovce, který se účastní soutěží jak v individuálním sportu, tak v kolektivním- v amatérských i profesionálních klubech. Spousta věcí se dá podchytit prevencí a mnohé včasnou péčí či odbornou intervencí. Velkou roli hraje důvěra a já pořád věřím, že včasné navázání kontaktu, průběžná či pravidelná spolupráce může předejít mnohému a že tohle bude jednou běžná věc v ČR.

 

Nabízím své služby pro sportovce v kategorii mládež a dospělí, pro jejich rodiče, trenéry, pro sportovní kluby v regionu Brno:

 

• Psychologické poradenství, koučink osobního rozvoje, individuální podpora pro sportovce a trenéry.

 

• Podpora trenérů při práci s týmem i jednotlivci s ohledem na psychologické aspekty, týmová atmosféra, podpora týmu.

 

• Spolupráce s rodiči mladých sportovců – psychologické a kariérové poradenství.

 

• Krizová intervence pro sportovce v náročných životních situacích (po zranění, při vlastním závažném onemocnění nebo onemocnění či úmrtí blízké osoby)

 

• Bilanční diagnostika v souvislosti s pracovním uplatněním sportovce po ukončení aktivní sportovní kariéry.

 

• Spolupráce a odborné poradenství pro sportovní kluby.

 

• Workshopy, semináře: (např. stres, psychosomatika, relaxační a dechové techniky vč. praktického nácviku atd.), dále dle zájmu.

 

 

 

Je možné se domluvit na různých formách spolupráce. Cena služby bude stanovena individuálně a bude se odvíjet od velikosti klubu a využitých služeb. V případě zájmu o osobní schůzku či prezentaci služeb ve vašem klubu mě neváhejte kontaktovat telefonicky či emailem.