O mně

O mně

"Společně najdeme ten správný směr."

Zde Vložte Text Nadpisu

Mgr. Petra Nevtípilová

Zde Vložte Text Nadpisu

Ráda bych Vám představila svůj profesní vývoj. Vím, že pro některé klienty je velmi odvážným krokem zvednout telefon a objednat se na tento typ služeb a také jít za cizím člověkem a odhalit mu své nitro. Přála bych si, aby podrobnější informace o mně rozpustily alespoň částečně Vaše obavy, proto se chci s Vámi podělit o své dosavadní pracovní zkušenosti.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a studium zakončila v roce 2005. Po celou dobu své pracovní kariéry se věnuji poradenské a personální psychologii a psychodiagnostice, především dospělých. V tomto oboru se také po celou dobu  vzdělávám. Mimo jiné jsem také absolvovala akreditovaný koučovací výcvik (akreditace MŠMT, certifikace AKOR), abych rozšířila své pole působnosti. Kromě toho, že v koučování vidím smysl, i mě osobně posunul tento výcvik hodně vpřed. Jsem tedy kromě psychologa i kouč osobního rozvoje a při práci používám techniky neurolingvistického programování.

Velkou zkušeností pro mě byla několikaletá práce pro Bílý kruh bezpečí. Práce s oběťmi trestných činů a domácího násilí v BKB Brno mě lákala tím, že v tíživé situaci mohu být lidem nápomocna především svým vstřícným přístupem a empatií, mohu jim pomoci se zorientovat v situaci, kdy mají pravděpodobně zúžené vnímání. Byla jsem si vědoma, že jejich často nelehkou situaci nezměním, ale věřila jsem, že ji mohu alespoň trošku usnadnit. Věděla jsem, že je to směr, kterým se chci ubírat, má smysl a především naplňuje mě samotnou, našla jsem své „JAK DÁL“ a svoji práci beru po celou dobu jako poslání.

Následovalo uplatnění v největším bezpečnostním sboru u nás a trvalo třináct let. V této práci jsem získala velké pracovní zkušenosti  v oblasti krizové intervence (bližší vysvětlení viz. nabídka služeb), jejíž součástí bylo řešení náročných situací, které souvisely s mimořádnou událostí, kdy její konec byl většinou tragický (nejčastěji sebevraždy, dopravní nehody s úmrtím, pracovní úrazy a další) nebo situace související s trestním stíháním. Životní školou mi byly situace vyrozumívání pozůstalých o úmrtí blízkého člověka, mnohdy i s následnou péčí o rodinu. Toto téma je jedno z nejtěžších vůbec. Věřím v důležitost způsobu sdělení úmrtí a také v to, jak se opečují lidé po ztrátě blízkého, proto vždy k těmto situacím přistupuji s maximálně citlivým a individuálním přístupem.

V současnosti se věnuji své soukromé praxi. Nabízím, mimo jiné, služby psychologického poradenství, které vzhledem k mé pracovní kariéře jsou vhodné také pro příslušníky IZS. Jako psycholog s mnohaletými zkušenostmi u bezpečnostního sboru vím, jak je tato práce pro hasiče, policisty, vojáky, záchranáře psychicky náročná. Většina bezpečnostních sborů má interní psychologickou službu, přesto mnoho lidí vítá náhled někoho, kdo je „zvenku“.  Mou předností v těchto případech je především to, že mám přehled o problematice a náročnosti práce v rámci IZS a také vlastní zkušenost.

V poslední době se zajímám  o témata psychosomatika a také osobní talent.

Připravuji v současné době také kurzy, jejichž zaměření přizpůsobuji aktuální problematice a tou je v dnešní době:

  • stres
  • psychosomatika
  • relaxace
  • komunikace
  • emoce
  • agresivita

  Ráda připravím kurz také na míru Vašemu přání.