O mně

O mně

"Společně najdeme ten správný směr."

Zde Vložte Text Nadpisu

Mgr. Petra Nevtípilová

Zde Vložte Text Nadpisu

Ráda bych Vám představila svůj profesní vývoj. Vím, že pro některé klienty je velmi odvážným krokem zvednout telefon a objednat se na tento typ služeb a také jít za cizím člověkem a odhalit mu své nitro. Přála bych si, aby podrobnější informace o mně rozpustily alespoň částečně Vaše obavy, proto se chci s Vámi podělit o své dosavadní pracovní zkušenosti.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a studium zakončila v roce 2005. Po celou dobu své pracovní kariéry se věnuji poradenské a personální psychologii a psychodiagnostice, především dospělých. V tomto oboru se také po celou dobu  vzdělávám. Mimo jiné jsem také absolvovala akreditovaný koučovací výcvik (akreditace MŠMT, certifikace AKOR), abych rozšířila své pole působnosti. Kromě toho, že v koučování vidím smysl, i mě osobně posunul tento výcvik hodně vpřed. Jsem tedy kromě psychologa i kouč osobního rozvoje a při práci používám techniky neurolingvistického programování.

V posledních třech letech se moje specializace ubírá směrem do krátké terapie zaměřené na řešení (Solution Focused Brief Therapy). Momentálně jsem třetím rokem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v institutu Dalet Olomouc a pracuji pod supervizí.

Velkou životní zkušeností pro mě byla několikaletá práce pro Bílý kruh bezpečí. Práce s oběťmi trestných činů a domácího násilí v BKB Brno mě lákala tím, že v tíživé situaci mohu být lidem nápomocna především svým vstřícným přístupem a empatií, mohu jim pomoci se zorientovat v situaci, kdy mají pravděpodobně zúžené vnímání. Byla jsem si vědoma, že jejich často nelehkou situaci nezměním, ale věřila jsem, že ji mohu alespoň trošku usnadnit. Věděla jsem, že je to směr, kterým se chci ubírat, má smysl a především naplňuje mě samotnou, našla jsem své „JAK DÁL“ a svoji práci beru po celou dobu jako poslání.

Následovalo uplatnění v největším bezpečnostním sboru u nás a trvalo třináct let. V této práci jsem získala velké pracovní zkušenosti  v oblasti krizové intervence (bližší vysvětlení viz. nabídka služeb), jejíž součástí bylo řešení náročných situací, které souvisely s mimořádnou událostí, kdy její konec byl většinou tragický (nejčastěji sebevraždy, dopravní nehody s úmrtím, pracovní úrazy a další) nebo situace související s trestním stíháním. Životní školou mi byly situace vyrozumívání pozůstalých o úmrtí blízkého člověka, mnohdy i s následnou péčí o rodinu. Toto téma je jedno z nejtěžších vůbec. Věřím v důležitost způsobu sdělení úmrtí a také v to, jak se opečují lidé po ztrátě blízkého, proto vždy k těmto situacím přistupuji s maximálně citlivým a individuálním přístupem.

V současnosti se věnuji své soukromé praxi. Nabízím, mimo jiné, služby psychologického poradenství, které vzhledem k mé pracovní kariéře jsou vhodné také pro příslušníky IZS. Jako psycholog s mnohaletými zkušenostmi u bezpečnostního sboru vím, jak je tato práce pro hasiče, policisty, vojáky, záchranáře psychicky náročná. Většina bezpečnostních sborů má interní psychologickou službu, přesto mnoho lidí vítá náhled někoho, kdo je „zvenku“.  Mou předností v těchto případech je především to, že mám přehled o problematice a náročnosti práce v rámci IZS a také vlastní zkušenost.

 Vzdělání:

Jsem kandidátní členkou v České asociaci pro psychoterapii a při vykonávání svého poslaní se řídím Etickým kodexem ČAP. 

Česká asociace pro psychoterapii, z.s. – Etický kodex (czap.cz)

Etický kodex ČAP vychází z dokumentu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP originálPROHLÁŠENÍ O ETICKÝCH ZÁSADÁCH.

2022 – trvá

DALET institut, s.r.o. Olomouc: Solutions Focus – Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (celková dotace 777 hod., certifikován u České asociace pro psychoterapii ČAP), frekventantka navazující části výcviku (617 hod.)

2021-2022

Helsinki Brief Therapy Institute LTd., DALET institut, s.r.o. Olomouc: Reteaming Coach Training Program, certified by Helsinki Brief Therapy Institute, Coaching for Individuals, Teams and Organizations, Reteaming kouč, absolventka

DALET institut, s.r.o. Olomouc: Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (ekvivalent Na řešení zaměřený přístup v poradenství a terapii, 160 hod., akreditace MPSV ČR, A2021/1193-SP), absolventka sebezkušenostní části 

2019

Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. Brno: rekvalifikace Kouč rozvoje osobnosti (120 hod., akreditace MŠMT ČR, MSMT-10022/2018-1/175)

Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. Brno: výcvik Kouč osobního rozvoje I. a II. stupeň

1999 – 2005 

Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta: jednooborová psychologie

Kurzy a semináře:

2019

 Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. Brno: Osobní talent

2014

Policie České republiky, Policejní prezídium: Výcvik krizových interventů v systému pro psychologickou pomoc obětem trestné činnosti a mimořádných událostí. Praxe 7 let v týmu krizových interventů JmK.

Institut klinické psychologie: Komplexní vzdělávací program MMPI – 2 v praxi.

2005

Bílý kruh bezpečí, o. s.: interní výcvik (Krizová intervence, Domácí násilí, Pomoc pozůstalým po obětech trestných činů.

a další krátké vzdělávání.

Připravuji také workshopy či jiné skupinové aktivity na míru, jejichž zaměření přizpůsobuji na základě Vašeho požadavku a užitečným tématům z oblasti osobnostního rozvoje (např. temperament, sebevědomí, identifikace silných a slabých stránek apod. vedoucí k bližšímu sebepoznání a následně přijetí sebe sama) nebo  aktuální problematice a tou je v dnešní době:

  • stres
  • psychosomatika
  • relaxace
  • komunikace
  • emoce
  • agresivita
  • ztráta blízkého člověka a smrt a další.

  Ráda připravím kurz také na míru Vašemu přání.