Ceník

Ceník

Platný od 1. 11. 2022

Privátní praxe není zdravotnickým zařízením a nepracuji tedy ve smluvním vztahu se zdravotními  pojišťovnami. Všechny služby jsou plně hrazeny klientem.  

Platba za službu se hradí před začátkem odborné konzultace, převodem na č. ú. 2301776063/2010, přičemž částka musí být připsána na účtu nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře. Informativní email s fakturou v příloze, kde shrnu znovu čas a místo konzultace, zasílám klientům cca týden před sezením. V případě distanční služby (online poradenství, koučink), stejně tak u vzdělávacích a rozvojových aktivit se provádí taktéž bezhotovostní platba předem na účet, a to oproti vystavené faktuře. Nepřijímám platební karty.

Výhody placených služeb:

 • pozitivní vliv na  motivaci klienta

 • nejsou nutná žádná lékařská doporučení

 • nejsem povinna odevzdávat žádným institucím údaje svých klientech ani zprávy z konzultací

 • maximální anonymita

 • vysoce individuální přístup a  pozornost věnovaná konkrétnímu klientovi

 • bezpečné a velmi přívětivé prostředí

Všechny odborné individuální konzultace jsou v délce 60 min.

Cena individuální konzultace 1300 Kč/ 60 min.

Úvodní sezení je věnováno seznámení se s Vaší situací,  kterou chcete řešit či oblastí, na které chcete pracovat. Podstatné při této konzultaci je zjistit Vaše očekávání a sladit ho s tím, jak Vám mohu a v rámci mých kompetencí umím pomoci. Společně se seznámíme a začneme pracovat na bezpečném a důvěrném prostředí, které je velmi podstatné  pro případnou budoucí spolupráci. 

V poradenství je pozornost zaměřena na podporu při konkrétním problému. Cílem je pomoci Vám zorientovat se v tíživé životní situaci a rozšířit Váš pohled na možná další řešení situace. Jde o posílení Vašich schopností k tomu, abyste situaci lépe a rychleji zvládli. Není ostudou a známkou slabošství, když člověk požádá o pomoc – naopak, je to důkaz o jeho síle, protože si problém přizná, nebojí se o něm mluvit s cizím člověkem a k tomu je potřeba velká odvaha. Takový člověk si cení svého zdraví a přijímá za něj odpovědnost, čehož si je vědom. 

 cena 1300 Kč/ 60 min.

Často volají rodiče, že sledují na svém dítěti změny v chování, zhoršení prospěchu ve škole, “závislost” na elektronice a sociálních sítích. V neposlední řadě je velkým tématem také sebepoškozování. V tomto případě přijde na první setkání nejprve rodič (lépe oba dva) sám. Zmonitoruji situaci a následně na druhé setkání přijde dítě (rodič čeká v čekárně). Někdy situace není tak závažná, jak vypadá, ale rozhodně by se nemělo nic podcenit. Pokud dále pracuji s nezletilým dítětem dlouhodobě, je potřeba vyplnit formulář „Souhlas rodičů/ příp. jiného zákonného zástupce“, který Vám předložím.

cena od 4000,- Kč 
určeno pro žáky 8.-9. tříd ZŠ

Konečná cena se odvíjí od použité testové baterie. Bude sdělena individuálně. V ceně je také mnohastránková výstupní zpráva pouze pro potřeby klienta s popisem konkrétního typu orientace konkrétního žáka a další důležité informace, např. doporučující typ školy, oboru, vhodná povolání vzhledem k osobnostnímu typu, rozbor temperamentu dítěte, který má své opodstatnění pří vhodném výběru povolání a jiné dle služby.

cena 1300 Kč / 60 min.

cena 1500 Kč/80 min.

V ceně je podrobný popis konkrétních metod pro domácí nácvik, jejichž základy při konzultaci podrobně probereme a prakticky vyzkoušíme. Naučím Vás, jaké možnosti máte v dnešní době zaměřené na výkon, při vyrovnávání se se stresem.

 

cena 1500 kč/60 min.

cena 2000 kč/ 90 min.

Můžete si vybrat ze dvou časových dotací dle Vašich možností. Bližší informace individuálně.

Psychologická konzultace: cena 1300 Kč/ 60 min. 

Koučink:  cena 1500 kč/60 min. 

 

Storno podmínky

 • V případě, že se na domluvenou schůzku klient nemůžete dostavit, je nutné se omluvit telefonicky nejpozději 48 hodin před začátkem sezení v pracovní dny. Dohodneme se společně na náhradním termínu. Pokud se tak nestane nebo omluva bude v termínu méně jak 48 hodin (ale více jak 24 hodin), požaduji uhradit 50% z ceny služby. U klientů, kteří jsou objednáni na pondělní termín, je omluva nutná nejpozději do čtvrtka 20:00 hod., (na úterní termín je nutné omluvit se do pátku, 20:00 hod.) předchozího týdne. Pokud se klient omluví později nebo v průběhu víkendu, pak je mu účtován poplatek také ve výši 100%.


  Pokud se stane, že se klient nedostaví bez omluvy nebo omluva je v čase méně jak 24 hodin, požaduji zaplatit 100% částky konkrétní služby.

  V případě zrušení termínu z mojí strany, budete nejpozději 24 hodin před jeho začátkem kontaktování telefonicky nebo SMS zprávou a bude Vám nabídnutý náhradní termín, v co nejkratším čase. Pokud by došlo k porušení z mojí strany, následné sezení máte s 50% slevou.

  Čas každého z nás je vzácný. Respektuji čas svých klientů a prosím, aby i klienti respektovali čas můj.  Termín ve výše uvedených případech zůstane v takovém případě neobsazený, protože tak rychle ho nelze nabídnout jinému klientovi. Tyto podmínky jsou již dnes běžnou praxí v mém i jiných oborech. Děkuji za pochopení.