Ceník

Ceník

Platný od 1. 9. 2021

Privátní praxe není zdravotnickým zařízením a nepracuji tedy ve smluvním vztahu se zdravotními  pojišťovnami. Všechny služby jsou plně hrazeny klientem.  

Platba za službu se hradí před začátkem odborné konzultace, převodem na č. ú. 2301776063/2010, přičemž částka musí být připsána na účtu nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře. Pokud má již klient předem zaplacený čas na základě první telefonické domluvy, může se i přesto stát, že se konzultace z nějakého důvodu prodlouží. Klient je pak povinnen zaplatit doplatek ihned po sezení, nejdéle však do následujícího dne převodem na účet (účtuje se každá započatá půlhodina). V případě distanční služby (online poradenství, koučink), stejně tak u vzdělávacích a rozvojových aktivit se provádí bezhotovostní platba předem na účet, a to oproti vystavené faktuře. Nepřijímám platební karty.

Výhody placených služeb:

 • pozitivní vliv na  motivaci klienta

 • nejsou nutná žádná lékařská doporučení

 • nejsem povinna odevzdávat žádným institucím údaje svých klientech ani zprávy ze sezení

 • maximální anonymita

individuální přístup a  pozornost věnovaná konkrétnímu klientovi

cena úvodního sezení 1200 Kč/ 75 min. nebo 1600 Kč/100 min.

Úvodní sezení je věnováno seznámení se s Vaší situací,  kterou chcete řešit či oblastí, na které chcete pracovat. Podstatné při této konzultaci je zjistit Vaše očekávání a sladit ho s tím, jak Vám mohu a v rámci mých kompetencí umím pomoci. Společně se seznámíme a začneme pracovat na bezpečném a důvěrném prostředí, které je velmi podstatné  pro případnou budoucí spolupráci. 

V poradenství je pozornost zaměřena na podporu při konkrétním problému. Cílem je pomoci Vám zorientovat se v tíživé životní situaci a rozšířit Váš pohled na možná další řešení situace. Jde o posílení Vašich schopností k tomu, abyste situaci lépe a rychleji zvládli. Není ostudou a známkou slabošství, když člověk požádá o pomoc – naopak, je to důkaz o jeho síle, protože si problém přizná, nebojí se o něm mluvit s cizím člověkem a k tomu je potřeba velká odvaha. Takový člověk si cení svého zdraví a přijímá za něj odpovědnost, čehož si je vědom. 

Cena následných konzultací při dlouhodobé spolupráci 800 Kč/ 50 min. nebo 1200 Kč/75 min.

 cena 800 Kč/ 50 min.

Často volají rodiče, že sledují na svém dítěti změny v chování, zhoršení prospěchu ve škole, “závislost” na elektronice a sociálních sítích. V neposlední řadě je velkým tématem také sebepoškozování. V tomto případě přijde na první setkání nejprve rodič (lépe oba dva) sám. Zmonitoruji situaci a následně na druhé setkání přijde dítě (rodič čeká v čekárně). Někdy situace není tak závažná, jak vypadá, ale rozhodně by se nemělo nic podcenit. Pak jedeme v módu psychologického poradenství. Pokud však vyhodnotím závažnost situace jako větší, odkazuji na psychoterapeuta. 

cena od 3000,- Kč 
určeno pro žáky 8.-9. tříd ZŠ

Konečná cena se odvíjí od použité testové baterie. Bude sdělena individuálně. V ceně je také materiál s popisem důležitých informací, např. typ školy, obor, vhodná povolání vzhledem k osobnostnímu typu, a jiné dle služby.

cena 800 Kč / 50 min.

1200 kč/75 min.

cena 1000 Kč/90 min.

V ceně je podrobný popis konkrétních metod pro domácí nácvik, jejichž základy při konzultaci podrobně probereme a prakticky vyzkoušíme. Naučím Vás, jaké možnosti máte v dnešní době zaměřené na výkon, při vyrovnávání se se stresem.

 

cena 1000 kč/60 min. nebo 1500 kč/90 min.

Můžete si vybrat ze dvou časových dotací dle Vašich možností. Pro dlouhodobější koučovací  proces ráda připravím cenově výhodnější balíčky. Bližší info individuálně.

Poradenství: cena 800 Kč/ 50 min. nebo 1200 kč/75 min.

Koučink:  cena 1000 kč/60 min. nebo 1500 kč/90 min.

 

Storno podmínky

 • V případě, že se na domluvenou schůzku klient nemůžete dostavit, je nutné se omluvit telefonicky nejpozději 48 hodin před začátkem sezení v pracovní dny. Dohodneme se společně na náhradním termínu. Pokud se tak nestane nebo omluva bude v termínu méně jak 48 hodin (ale více jak 24 hodin), požaduji uhradit 50% z ceny služby. U klientů, kteří jsou objednáni na pondělní termín, je omluva nutná nejpozději do čtvrtka (20:00 hod.) předchozího týdne. Pokud se klient omluví později nebo v průběhu víkendu, pak je mu účtován poplatek také ve výši 100%.


  Pokud se stane, že se klient nedostaví bez omluvy nebo omluva je v čase méně jak 24 hodin, požaduji zaplatit 100% částky konkrétní služby.

  V případě zrušení termínu z mojí strany, budete nejpozději 24 hodin před jeho začátkem kontaktování telefonicky nebo SMS zprávou a bude Vám nabídnutý náhradní termín, v co nejkratším čase. Pokud by došlo k porušení z mojí strany, následné sezení máte s 50% slevou.

  Čas každého z nás je vzácný. Respektuji čas svých klientů a prosím, aby i klienti respektovali čas můj.  Termín ve výše uvedených případech zůstane v takovém případě neobsazený, protože tak rychle ho nelze nabídnout jinému klientovi. Tyto podmínky jsou již dnes běžnou praxí v mém i jiných oborech. Děkuji za pochopení.