Ceník

Informace k platbě

Privátní praxe není zdravotnickým zařízením a nepracuji tedy ve smluvním vztahu se zdravotními  pojišťovnami. Všechny služby jsou plně hrazeny klientem.  

Platba za službu se hradí před začátkem odborné konzultace, převodem na č. ú. 2301776063/2010, vždy oproti předem zaslanému dokladu, přičemž částka musí být připsána na účtu nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře (zasílám klientům cca týden před sezením). V případě distanční služby (online poradenství, koučink), stejně tak u vzdělávacích a rozvojových aktivit se provádí taktéž bezhotovostní platba předem na účet (pokud není dohodnuto jinak), a to oproti vystavenému dokladu. Nepřijímám platební karty.

Výhody placených služeb:

Všechny odborné individuální konzultace jsou v délce 50 min. (+ 10 min.)

Ceník služeb

Platný od 1. 4. 2023

Psychologické poradenství a terapeutické konzultace pro dospělé

Cena individuální konzultace 1500 Kč/ 50 min. (pravidelná spolupráce)

Úvodní sezení je věnováno seznámení se s Vaší situací,  kterou chcete změnit nebo na které chcete pracovat, či s oblastí nebo problémem, který chcete řešit.  Podstatné při této konzultaci je zjistit, co by mělo být cílem naší spolupráce tak, aby pro Vás byla maximálně užitečná a sladit ho s tím, jak Vám mohu a v rámci mých kompetencí umím pomoci. Podle toho, s čím přicházíte zvolím nejoptimálnější způsob spolupráce (poradenství x terapie x koučink, případně krizová intervence).

Společně se seznámíme, představím Vám způsob jakým pracuji (terapeuticky převážně ve stylu krátké terapie zaměřené na řešení) a začneme společně budovat bezpečné a důvěrné prostředí, které je velmi podstatné  pro to, aby případná budoucí spolupráce, byla efektivní. 

V poradenském procesu je pozornost zaměřena na podporu při konkrétním problému. Cílem je pomoci Vám zorientovat se v tíživé životní situaci a rozšířit Váš pohled na možná další řešení situace. Jde o posílení Vašich schopností k tomu, abyste situaci lépe a rychleji zvládli.

Není ostudou a známkou slabošství, když člověk požádá o pomoc – naopak, je to důkaz o jeho síle, protože si problém přizná, nebojí se o něm mluvit s cizím člověkem a k tomu je potřeba velká odvaha. Takový člověk si cení svého zdraví a přijímá za něj odpovědnost, čehož si je vědom. 

Cena 1500 Kč/ 50 min. (pravidelná spolupráce)

Často volají rodiče dospívajících dětí, že u nich pozorují zhoršení prospěchu ve škole, “závislost” na elektronice a sociálních sítích. Nebo vnímají demotivaci např. ve sportu, ztrátu zájmu a nadšení pro cokoliv, izolaci a mnoho dalšího. Zkrátka vnímají mnoho změn v chování. V neposlední řadě jsou velkým tématem posledních let také u dětí úzkostné a depresivní stavy, panické ataky, sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy.

V tomto případě přijde na první setkání nejprve sám rodič (lépe oba dva), případně jiný zákonný zástupce dítěte. Zmonitoruji situaci a následně na druhé setkání přijde na konzultaci dospívající dítě (již bez rodiče, příp. zákonného zástupce), se kterým pak následně pracuji samostatně. V průběhu procesu poskytuji zpětnou vazbu rodičům (zákonným zástupcům), pokud to situace vyžaduje. Zároveň respektuji přání dospívajícího, ke kterému přistupuji na partnerské úrovni.

 Někdy situace není tak závažná, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale rozhodně by se nemělo nic podcenit. Pokud dále pracuji s nezletilým dítětem dlouhodobě, je potřeba vyplnit formulář „Souhlas rodičů/ příp. jiného zákonného zástupce“, který Vám předložím na úvodní konzultaci.

Cena od 5000 Kč 

Určeno pro žáky 8.-9. tříd ZŠ.

Konečná cena se odvíjí od použité testové baterie. Bude sdělena individuálně. V ceně je také mnohastránková výstupní zpráva pouze pro potřeby klienta s popisem konkrétního typu orientace konkrétního žáka a další důležité informace, např. doporučující typ školy, oboru, vhodná povolání vzhledem k osobnostnímu typu, rozbor temperamentu dítěte, který má své opodstatnění pří vhodném výběru povolání a jiné dle služby.

Podrobnější informace k této službě naleznete zde.

V tomto případě přijde na první setkání nejprve sám rodič (lépe oba dva), případně jiný zákonný zástupce dítěte. Zmonitoruji situaci a následně na druhé setkání přijde na konzultaci dospívající dítě (již bez rodiče, příp. zákonného zástupce), se kterým pak následně pracuji samostatně. V průběhu procesu poskytuji zpětnou vazbu rodičům (zákonným zástupcům), pokud to situace vyžaduje. Zároveň respektuji přání dospívajícího, ke kterému přistupuji na partnerské úrovni.

Někdy situace není tak závažná, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale rozhodně by se nemělo nic podcenit. Pokud dále pracuji s nezletilým dítětem dlouhodobě, je potřeba vyplnit formulář „Souhlas rodičů/ příp. jiného zákonného zástupce“, který Vám předložím na úvodní konzultaci.

Cena 1500 Kč / 50 min.

Podrobnější informace k této službě naleznete zde.

Cena 1800 kč/60 min.

Cena 2000 Kč/90 min.

V ceně je podrobný popis konkrétních metod pro domácí nácvik, jejichž základy při konzultaci podrobně probereme, prakticky vyzkoušíme a vy si návody odnesete domů. Probereme také, jaké další možnosti máte v dnešní době zaměřené na výkon, při vyrovnávání se se stresem.

Cena 1800 kč/60 min.

Ke skupinovému koučinku ve formátu RETEAMING bližší informace individuálně.

Storno podmínky

V případě, že se na domluvenou schůzku klient nemůžete dostavit, je nutné se omluvit nejlépe prostřednictvím emailu nebo telefonicky (hovor, sms) nejpozději 48 hodin před začátkem sezení v pracovní dny. Dohodneme se společně na náhradním termínu. Pokud se tak nestane nebo omluva bude v termínu méně jak 48 hodin, požaduji uhradit 100% z ceny služby. U klientů, kteří jsou objednáni na pondělní termín, je omluva nutná nejpozději do čtvrtka 20:00 hod., (na úterní termín je nutné omluvit se do pátku, 20:00 hod.) předchozího týdne.

Pokud se stane, že se klient nedostaví bez omluvy (pokud již zaplatil, konzultace propadá) nebo omluva je v čase méně jak 24 hodin, požaduji zaplatit 100% částky konkrétní služby. Číslo účtu pro úhradu plateb a storno poplatků je: 2301776063/2010

V případě, že by nastala nějaká náhlá překážka na mé straně, která by mi bránila uskutečnit konzultaci v plné kvalitě, budete z mé strany kontaktováni, co nejdříve to bude možné telefonicky nebo SMS zprávou a bude Vám nabídnutý náhradní termín, v co nejkratším možném čase. Pokud by došlo k tomu, že bych termín musela zrušit na poslední chvíli a vy už jste byli na cestě na konzultaci, máte příští konzultaci zdarma.

Čas každého z nás je vzácný. Respektuji čas svých klientů a prosím, aby i klienti respektovali čas můj.  Termín ve výše uvedených případech zůstane v takovém případě neobsazený, protože tak rychle ho nelze nabídnout jinému klientovi. Tyto podmínky jsou již dnes běžnou praxí v mém i jiných oborech. Děkuji mnohokrát za pochopení!