Ceník

Ceník

Platný od 1. 4. 2023

Privátní praxe není zdravotnickým zařízením a nepracuji tedy ve smluvním vztahu se zdravotními  pojišťovnami. Všechny služby jsou plně hrazeny klientem.  

Platba za službu se hradí před začátkem odborné konzultace, převodem na č. ú. 2301776063/2010, přičemž částka musí být připsána na účtu nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře. Informativní email s fakturou v příloze, kde shrnu znovu čas a místo konzultace, zasílám klientům cca týden před sezením. V případě distanční služby (online poradenství, koučink), stejně tak u vzdělávacích a rozvojových aktivit se provádí taktéž bezhotovostní platba předem na účet, a to oproti vystavené faktuře. Nepřijímám platební karty.

Výhody placených služeb:

 • pozitivní vliv na  motivaci klienta

 • nejsou nutná žádná lékařská doporučení

 • nejsem povinna odevzdávat žádným institucím údaje svých klientech ani zprávy z konzultací

 • maximální anonymita

 • vysoce individuální přístup a  pozornost věnovaná konkrétnímu klientovi

 • bezpečné a velmi přívětivé prostředí

Všechny odborné individuální konzultace jsou v délce 60 min.

Cena individuální konzultace 1500 Kč/ 60 min.

Úvodní sezení je věnováno seznámení se s Vaší situací,  kterou chcete změnit nebo na které chcete pracovat, či s oblastí nebo problémem, který chcete řešit.  Podstatné při této konzultaci je zjistit, co by mělo být cílem naší spolupráce tak, aby pro Vás byla maximálně užitečná a sladit ho s tím, jak Vám mohu a v rámci mých kompetencí umím pomoci. Podle toho, s čím přicházíte zvolím nejoptimálnější způsob spolupráce (poradenství x terapie x koučink, případně krizová intervence).

Společně se seznámíme, představím Vám způsob jakým pracuji (terapeuticky převážně ve stylu krátké terapie zaměřené na řešení) a začneme společně budovat bezpečné a důvěrné prostředí, které je velmi podstatné  pro to, aby případná budoucí spolupráce, byla efektivní. 

V poradenském procesu je pozornost zaměřena na podporu při konkrétním problému. Cílem je pomoci Vám zorientovat se v tíživé životní situaci a rozšířit Váš pohled na možná další řešení situace. Jde o posílení Vašich schopností k tomu, abyste situaci lépe a rychleji zvládli.

Není ostudou a známkou slabošství, když člověk požádá o pomoc – naopak, je to důkaz o jeho síle, protože si problém přizná, nebojí se o něm mluvit s cizím člověkem a k tomu je potřeba velká odvaha. Takový člověk si cení svého zdraví a přijímá za něj odpovědnost, čehož si je vědom. 

 cena 1500 Kč/ 60 min.

Často volají rodiče dospívajících dětí, že u nich pozorují zhoršení prospěchu ve škole, “závislost” na elektronice a sociálních sítích. Nebo vnímají demotivaci např. ve sportu, ztrátu zájmu a nadšení pro cokoliv, izolaci a mnoho dalšího. Zkrátka vnímají mnoho změn v chování. V neposlední řadě jsou velkým tématem posledních let také u dětí úzkostné a depresivní stavy, panické ataky, sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy.

V tomto případě přijde na první setkání nejprve sám rodič (lépe oba dva), případně jiný zákonný zástupce dítěte. Zmonitoruji situaci a následně na druhé setkání přijde na konzultaci dospívající dítě (již bez rodiče, příp. zákonného zástupce), se kterým pak následně pracuji samostatně. V průběhu procesu poskytuji zpětnou vazbu rodičům (zákonným zástupcům), pokud to situace vyžaduje. Zároveň respektuji přání dospívajícího, ke kterému přistupuji na partnerské úrovni.

 Někdy situace není tak závažná, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale rozhodně by se nemělo nic podcenit. Pokud dále pracuji s nezletilým dítětem dlouhodobě, je potřeba vyplnit formulář „Souhlas rodičů/ příp. jiného zákonného zástupce“, který Vám předložím na úvodní konzultaci.

cena od 4500,- Kč 
určeno pro žáky 8.-9. tříd ZŠ

Konečná cena se odvíjí od použité testové baterie. Bude sdělena individuálně. V ceně je také mnohastránková výstupní zpráva pouze pro potřeby klienta s popisem konkrétního typu orientace konkrétního žáka a další důležité informace, např. doporučující typ školy, oboru, vhodná povolání vzhledem k osobnostnímu typu, rozbor temperamentu dítěte, který má své opodstatnění pří vhodném výběru povolání a jiné dle služby.

Podrobnější informace k této službě naleznete v záložce „Mé služby“ (na liště).

cena 1500 Kč / 60 min.

Podrobnější informace k této službě naleznete v záložce „Mé služby“ (na liště).

cena 2000 Kč/90 min.

V ceně je podrobný popis konkrétních metod pro domácí nácvik, jejichž základy při konzultaci podrobně probereme, prakticky vyzkoušíme a vy si návody odnesete domů. Probereme také, jaké další možnosti máte v dnešní době zaměřené na výkon, při vyrovnávání se se stresem.

 

cena 1800 kč/60 min.

cena 2000 kč/ 80 min.

Můžete si vybrat ze dvou časových dotací dle Vašich možností.

Ke skupinovému koučinku ve formátu RETEAMING bližší informace individuálně.

Storno podmínky

 • V případě, že se na domluvenou schůzku klient nemůžete dostavit, je nutné se omluvit telefonicky nejpozději 48 hodin před začátkem sezení v pracovní dny. Dohodneme se společně na náhradním termínu. Pokud se tak nestane nebo omluva bude v termínu méně jak 48 hodin (ale více jak 24 hodin), požaduji uhradit 50% z ceny služby. U klientů, kteří jsou objednáni na pondělní termín, je omluva nutná nejpozději do čtvrtka 20:00 hod., (na úterní termín je nutné omluvit se do pátku, 20:00 hod.) předchozího týdne. Pokud se klient omluví později nebo v průběhu víkendu, pak je mu účtován poplatek také ve výši 100%.


  Pokud se stane, že se klient nedostaví bez omluvy nebo omluva je v čase méně jak 24 hodin, požaduji zaplatit 100% částky konkrétní služby. Číslo účtu pro úhradu plateb a storno poplatků je: 2301776063/2010

  V případě zrušení termínu z mojí strany, budete nejpozději 24 hodin před jeho začátkem kontaktování telefonicky nebo SMS zprávou a bude Vám nabídnutý náhradní termín, v co nejkratším čase. Pokud by došlo k porušení z mojí strany, následné sezení máte s 50% slevou.

  Čas každého z nás je vzácný. Respektuji čas svých klientů a prosím, aby i klienti respektovali čas můj.  Termín ve výše uvedených případech zůstane v takovém případě neobsazený, protože tak rychle ho nelze nabídnout jinému klientovi. Tyto podmínky jsou již dnes běžnou praxí v mém i jiných oborech. Děkuji mnohokrát za pochopení!