Kariérové poradenství

Co nabízím

Službu kariérové poradenství, ve smyslu výběru střední školy, poskytuji rodičům a jejich dětem, které jsou žáky ZŠ (na začátku 9. ročníku nebo na konci 8. ročníku). Volba středoškolského vzdělávání je jedním ze stěžejních témat v průběhu života člověka, proto je dobré ji nepodcenit. Od této volby se většinou následně odvíjí směr budoucího povolání, uplatnění na trhu práce, finanční ohodnocení a potažmo tedy i celková životní úroveň a pocit spokojenosti.

Ale ne vždy. Prioritně jde o to, aby dítě střední škola bavila a tím bylo pro studium i motivované, předměty které tam studuje byly v jeho centru zájmu, aby zde mohlo rozvíjet své talenty, silné stránky a věnovalo se aspoň částečně tomu, co ho baví. Avšak to, jaké povolání pak v životě bude vykonávat  a jakou cestu zvolí po studiu, je jen na něm. V práci strávíme mnoho tisíc hodin za rok, a to jaké povolání nás bude nakonec naplňovat a bavit, je také především o postupném  objevování. Abychom to  zjistili, je potřeba zkoušet, protože jak jinak se dozvědět, zda nás něco baví a naplňuje? 

Jak to probíhá

Tato služba probíhá ve dvou konzultacích, mezi nimi je několikatýdenní rozestup.

Úvodní konzultace

Úvodní konzultace trvá přibližně 2-2,5 hodiny. Při strukturovaném rozhovoru za účasti dítěte, alespoň s jedním z rodičů dítěte nebo jeho zákonným zástupcem (cca 1 hod.),  zjišťuji mnoho informací, které mi slouží jako část podkladu pro finální doporučení. Následuje individuální práce s dítětem (cca 1-1,5 hod., dle pracovního tempa dítěte), doplňující individuální rozhovor a diagnostika. Testování a dotazníky zaměřuji na temperament, SWAT analýzu, zájmy a profesní orientaci dítěte.

Další schůzka

Následně vše vyhodnotím a v další schůzce (časová dotace cca 1 – 1,5 hod.), kdy přijde rodič s dítětem, je z mé strany  poskytnuta tzv. zpětná vazba a bavíme se o výsledcích. Jsou probrány možnosti dalšího vzdělávání, doporučení vhodného směru, školy či naopak vyloučení jistého typu školy, další nasměrování, kontakty atd. Probereme také temperament dítěte, který je důležitý pro úspěšnost a spokojenost v pracovním uplatnění, věnujeme se silným stránkám a jejich uvědomění nebo tomu, na čem je možné zapracovat.

Součástí služby je závěrečná zpráva pro osobní potřebu rodiny. Je nutné zmínit, že mé závěrečné stanovisko má pouze doporučující charakter a vždy je na klientovi, pro který směr se nakonec sám rozhodne!