Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Výběr střední školy je pro dítě a rodiče stěžejní, proto je dobré ho nepodcenit. Od toho se většinou odvíjí směr budoucího povolání, následné uplatnění na trhu práce, finanční ohodnocení a potažmo tedy i celková životní úroveň a pocit spokojenosti.  Tato služba probíhá ve dvou schůzkách. První trvá asi 2-2,5 hodiny. Je proveden pohovor s alespoň jedním z rodičů dítěte nebo jeho zákonným zástupcem. Následuje individuální práce s dítětem – rozhovor a psychodiagnostika, testování je zaměřeno na zájmy a profesní orientaci dítěte, popř. osobnostní dotazník. Následuje vyhodnocení a druhá schůzka (časová dotace 1 – 1,5 hod.), kdy přijde rodič s dítětem a je z mé strany  poskytnuta tzv. zpětná vazba. Jsou probrány možnosti dalšího vzdělávání, doporučení vhodné školy či naopak vyloučení jistého typu školy, další nasměrování, kontakty atd.