Zásady ochrany OÚ

Kdo je správcem​

Mgr. Petra Nevtípilová, fyzicky podnikající osoba, IČ: 067 46 284, adresa sídla Velatice 210, Velatice, 664 05 (adresa provozovny: Vrchlického sad 1893/3, Brno, 602 00) zapsaná v živnostenském rejstříku Brno-venkov, Městský úřad Šlapanice. 

Provozuji webové stránky www.jak-dal.com.  Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak s nimi bude nakládáno, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Jak mě můžete kontaktovat

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, je možné mě kontaktovat prostřednictvím emailu: info.jakdal@gmail.com nebo telefonicky na tel. čísle 777 232 556.

PROHLAŠUJI

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje nebo údaje o vaší firmě (fakturační a kontaktní údaje) nezbytně potřebuji k evidenci v kartotéce klientů nebo k náležitostem evidence související s plněním kontraktu, smlouvy či dohody (např. poskytnutí individuálních nebo skupinových služeb v rámci mé nabídky služeb nebo nabídky pro firmy, instituce atd. při podpoře či realizaci kurzů a dalších skupinových  aktivit  nebo služeb realizovaných na základě vašich požadavků a  souvisejících s péčí o vaše zaměstnance).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li mými klienty, vaše osobní údaje či údaje o vaší firmě nezbytně potřebuji, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu (zasílání sdělení souvisejících např. s komerčními akcemi apod.) Jste-li mými klienty, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky a tipy z oblastí, kterým se věnuji ve své praxi (obecně péče o duševní zdraví nebo osobního rozvoje atd.) zajímají, a to po dobu 5 let od ukončení spolupráce.

  Pokud nejste mými klienty, zasílám vám tyto newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

  V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  Pokud narazím na zajímavou tvorbu někoho dalšího, související s obory, ve kterých jsem činná a (viz. konkrétní nabídka služeb, obecně péče o duševní zdraví a osobní rozvoj), ráda vám jeho práci v e-mailu doporučím.

 • Fotografie a video záznamy z „živých“ skupinových aktivit
  Na některých mých „živých“ akcích (školeních, seminářích, workshopech apod.) pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu nebo případně na Facebooku. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména a příjmení účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu a svobodného rozhodnutí klientů služeb nebo účastníků skupinové akce. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět prostřednictvím kontaktních údajích údajů před pořádáním konkrétní živé akce.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Tento web pro správné fungování, statistické a marketingové funkce využívá soubory cookies. Více informací o jejich zpracování a použití najdete na této stránce.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Fakturovač (evidence dokladů a účetnictví) nebo Google (Google Analytics).


Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info.jakdal@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj klient na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud klientem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.3.2024.