O mně

Kdo jsem

Ráda bych Vám představila svůj profesní vývoj. Vím, že pro některé klienty je velmi odvážným krokem zvednout telefon a objednat se na tento typ služeb a také jít za cizím člověkem a odhalit mu své nitro. Přála bych si, aby podrobnější informace o mně rozpustily alespoň částečně Vaše obavy, proto se chci s Vámi podělit o své dosavadní pracovní zkušenosti.

Moje studia

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a studium zakončila v roce 2005. Po velkou část své pracovní kariéry jsem se věnovala poradenské a personální psychologii a psychodiagnostice, především dospělých. Mimo jiné jsem také absolvovala akreditovaný koučovací výcvik (akreditace MŠMT, certifikace AKOR), abych rozšířila své pole působnosti. Kromě toho, že v koučování vidím smysl, i mě osobně posunul tento výcvik hodně vpřed. Jsem tedy kromě psychologa i koučka osobního rozvoje.

Terapie zaměřenÁ na řešení

V posledních třech letech se moje specializace ubírá směrem do psychoterapeutické profese, a to skrze Krátkou terapii zaměřenou na řešení ) Solution Focused Brief Therapy, dále jen SFBT). Momentálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku (SFBT) v institutu Dalet, Olomouc a pracuji pod supervizí. Absolvovat budu na jaře 2026. 

Mé poslání

Velkou životní zkušeností pro mě byla několikaletá práce pro Bílý kruh bezpečí. Práce s oběťmi trestných činů a domácího násilí v BKB Brno mě lákala tím, že v tíživé situaci mohu být lidem nápomocna především svým vstřícným přístupem a empatií, mohu jim pomoci se zorientovat v situaci, kdy mají pravděpodobně zúžené vnímání. Byla jsem si vědoma, že jejich často nelehkou situaci nezměním, ale věřila jsem, že ji mohu alespoň trošku usnadnit. Věděla jsem, že pomoc a podpora lidem je  směr, kterým se chci ubírat, má smysl a především naplňuje mě samotnou, našla jsem své „JAK DÁL“ a svoji práci beru po celou dobu jako poslání.

Mé zkušenosti

Následovalo uplatnění v největším bezpečnostním sboru u nás a trvalo třináct let. V této práci jsem získala velké a rozmanité pracovní zkušenosti nejen v personální oblasti při výběru uchazečů, do řídících funkcí nebo při péči o policisty a zaměstnance a podpoře jejich rodinných příslušníků a mnoha dalších činností. Ale také především  v oblasti krizové intervence (bližší vysvětlení viz. nabídka služeb), jejíž součástí bylo řešení náročných situací, které souvisely s mimořádnou událostí, kdy její konec byl většinou tragický (nejčastěji sebevraždy, dopravní nehody s úmrtím, pracovní úrazy a další) nebo situace související s trestním stíháním. Životní školou mi byly situace vyrozumívání pozůstalých o úmrtí blízkého člověka, mnohdy i s následnou péčí o rodinu. Toto téma je jedno z nejtěžších vůbec. Věřím v důležitost způsobu sdělení úmrtí a také v to, jak se opečují lidé po ztrátě blízkého, proto vždy k těmto situacím přistupuji s maximálně citlivým a individuálním přístupem.

Soukromá praxe

V současnosti se věnuji své soukromé praxi. Nabízím, mimo jiné, služby psychologického poradenství, které jsou vhodné, vzhledem k mé minulé pracovní kariéře, také pro příslušníky IZS. Jako psycholog s mnohaletými zkušenostmi u bezpečnostního sboru vím, jak je tato práce pro hasiče, policisty, vojáky, záchranáře psychicky náročná. Většina bezpečnostních sborů má interní psychologickou službu, přesto mnoho lidí vítá náhled kaplana nebo externího odborníka.  Mou předností v těchto případech je především to, že mám přehled o problematice a náročnosti práce v rámci IZS a také vlastní zkušenost.

Česká asociace pro psychoterapii

Jsem kandidátní členkou v České asociaci pro psychoterapii a při vykonávání svého poslaní se řídím Etickým kodexem ČAP. 

Česká asociace pro psychoterapii, z.s. – Etický kodex (czap.cz)

Etický kodex ČAP vychází z dokumentu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP originálPROHLÁŠENÍ O ETICKÝCH ZÁSADÁCH.

Vzdělání

2022 – trvá

 • DALET institut, s.r.o. Olomouc: Solutions Focus – Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (celková dotace 777 hod., certifikován u České asociace pro psychoterapii ČAP), frekventantka navazující části výcviku (617 hod.)

2021-2022

 • Helsinki Brief Therapy Institute LTd., DALET institut, s.r.o. Olomouc: Reteaming Coach Training Program, certified by Helsinki Brief Therapy Institute, Coaching for Individuals, Teams and Organizations, Reteaming kouč, absolventka

 

 • DALET institut, s.r.o. Olomouc: Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (ekvivalent Na řešení zaměřený přístup v poradenství a terapii, 160 hod., akreditace MPSV ČR, A2021/1193-SP), absolventka sebezkušenostní části 

2019

 • Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. Brno: rekvalifikace Kouč rozvoje osobnosti (120 hod., akreditace MŠMT ČR, MSMT-10022/2018-1/175)

 

 • Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. Brno: výcvik Kouč osobního rozvoje I. a II. stupeň

1999 – 2005

 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta: jednooborová psychologie

Kurzy a semináře:

2019

 •  Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. Brno: Osobní talent

2014

 • Policie České republiky, Policejní prezídium: Výcvik krizových interventů v systému pro psychologickou pomoc obětem trestné činnosti a mimořádných událostí. Praxe 7 let v týmu krizových interventů JmK.

 

 • Institut klinické psychologie: Komplexní vzdělávací program MMPI – 2 v praxi.

2005

 • Bílý kruh bezpečí, o. s.: interní výcvik (Krizová intervence, Domácí násilí, Pomoc pozůstalým po obětech trestných činů.
 • a další krátké vzdělávání.

Kurzy na míru

Připravuji také workshopy či jiné skupinové aktivity na míru pro firmy a instituce, jejichž zaměření přizpůsobuji na základě konkrétního požadavku zadavatele a užitečným tématům z oblasti osobnostního rozvoje. Aktuální témata či již realizovaná podpora v tématech formou skupinové práce: