Krizová intervence

Krizová intervence

KI je zaměřena na okamžitou podporu při zvládnutí náročné životní situace, která je pro vás neúnosnou. S podporou můžete situaci zvládnout rychleji a lépe.

Tato služba je vhodná pro lidi:   

  • kteří se nachází v akutní psychické krizi, například při ztrátě blízkého člověka
  • při závažném onemocnění svém nebo blízké osoby
  • po prožití násilného trestného činu jako je třeba znásilnění,
  • v případech domácího násilí, stalkingu nebo pokusu o sebevraždu či sebepoškozování apod.

 

KI vám dodá emoční podporu, orientaci v těžké životní situaci, uvědomění si možné opory z vašeho okolí nebo např. předání kontaktů na posttraumatickou péči, aby mohla být traumatická událost zpracována. To je důležité pro vyrovnání se s těžkou životní situací.