Jak pracuji

Jak pracuji

Zásadní kritéria spolupráce s klientem:

  • anonymita

  • bezpečí  

  • rovnocenný vztah

  • autenticita 

  •  důvěra 

Věřím, že jakákoliv změna je možná a jde ruku v ruce s motivovaností i s aktivním přístupem k problému. Věřím také v to, že pokud má člověk odhodlání a podporu okolí, je možné vyřešit i problém, který se na začátku jeví jako nepřekonatelný.

Vždy se snažím hledat spolu s klientem jeho silné stránky a vnitřní zdroje a díky tomu způsoby, jak může vlastní situaci pozitivně ovlivnit. Uplatňuji svůj kreativní způsob práce a prioritou pro mě je se vždy přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka na základě stanovených cílů a očekávání, nezanedbatelného osobnostního ladění a především aktuální životní situace.

Při své práci se plně řídím etickým kodexem psychologa i kouče (viz. odkazy níže).

Etický kodex pro koučink rozvoje osobnosti

Etický kodex pro psychologické profese

PRVOTNÍ KONTAKT:

Zpravidla jím je telefonický popř. emailový kontakt. Pokud neradi telefonujete můžete mi také poslat zprávu SMS a já se Vám co nejdříve ozvu. Je pro Vás připraven k plnému využití také kontaktní formulář

Jakmile se “uslyšíme”, sdělíte mi pouze stručně záležitost, která Vás přiměla vyhledat odborné služby a kterou službu chcete využít. Následně si spolu domluvíme termín první schůzky v poradně tak, aby to oběma stranám vyhovovalo.

Když přijdete poprvé do poradny nemusíte mít obavy. Uvařím vám kávu, čaj, nabídnu vodu. Až budete připraveni začneme. Je třeba počítat s tím, že úvodní setkání při psychologickém poradenství může trvat déle, max. 80 min. Je to z toho důvodu, abych dostatečně zmapovala Vaši situaci a vy dostatečně vyventilovali vše, co ve vás “dřímá”. Po sezení doporučím další postup  a následná setkání probíhají v časové dotaci 60 minut.