Jak porazit prokrastinaci a zvítězit nad odkládáním

Prokrastinace je velkým tématem v životě mnoha lidí a brání v dosahování cílů. Úskalí tkví v neustálém odkládání důležitých úkolů nebo práce na později, ačkoliv víme, že bychom je měli udělat. V tomto článku se budeme zabývat tím, co je vlastně prokrastinace, co k ní vede a jak se naučit jí překonávat.

Co je prokrastinace?

Prokrastinace je tendence odkládat úkoly nebo povinnosti, které máme před sebou, kdy následně dáváme přednost jiné a méně pro nás důležité či v ten okamžik nepodstatné činnosti, okamžitému uspokojení nebo odpočinku. Často za prokrastinací stojí obava či strach ze selhání, potažmo naše nízká sebedůvěra, kdy pak odkládáme pro nás náročné úkoly, které si myslíme, že nemůžeme zvládnout. Také k tomu může přispět ztráta smyslu v konkrétní činnosti a tím pádem pokles motivace nutný pro plnění úkolu, může to být projev reakce na stres nebo nudu. Prokrastinace může mít negativní dopady na naši produktivitu, sebevědomí a celkovou kvalitu života.

Proč k prokrastinaci dochází?

 1. Nedostatek motivace: Když nemáme dostatečnou motivaci nebo vidění, proč bychom měli úkol dokončit, sklony k prokrastinaci se zvyšují.
 2. Nedostatek seberegulace: Někteří lidé mají menší schopnost ovládat své impulzy a upřednostňovat dlouhodobé cíle před okamžitým uspokojením.
 3. Perfekcionismus: Perfekcionisté často odkládají práci, protože mají strach z nedokonalosti. Čekají na „správný okamžik“ nebo perfektní podmínky, což vede k prokrastinaci.
 4. Strach z neúspěchu: Obava z neúspěchu může vést k odkládání úkolů, protože se snažíme vyhnout možnému zklamání.
 5. Nedostatek plánování: Nedostatečné plánování nebo nejasný postup může také vést k prokrastinaci, protože nevíme, kde začít.

Jak překonat prokrastinaci

 1. Stanovte si jasné cíle: Definujte si konkrétní vizi a měřitelný cíl, abyste měli jasnou a detailní představu o tom, co chcete dosáhnout a zároveň bylo reálné ho dosáhnout. 
 2. Rozdělte úkoly na menší kroky: Rozložte velký úkol (cíl) na menší a jednotlivé kroky (etapy) a zaměřte pozornost vždy jen na jednu z nich (nebo jen jeden úkol), což bude lépe zvládnutelné a usnadní zahájení práce.
 3. Vytvořte plán: Vytvořte si časový plán nebo harmonogram, který vás usměrňuje, co je potřeba udělat a konkrétně kdy.
 4. Použijte techniky sebemotivace: Používejte metody, jako je odměňování sebe samého nebo vizualizace úspěchu, abyste zvýšili svou motivaci.
 5. Omezte rušení: Snažte se minimalizovat rušení, když pracujete na úkolech. Vypněte sociální média a vytvořte si klidné a útulné pracovní prostředí. Práci si zpestřete zařazením krátkých a pravidelných pauz.
 6. Překonejte strach z neúspěchu: Pamatujte si, že neúspěch je součástí procesu učení. Buďte k sobě laskaví, neočekávejte od sebe dokonalost a dovolte si někdy zažít i chuť neúspěchu, který je nutné občas zažívat a pomáhá nám růst. 
 7. Hledejte podporu: Sdílení s druhými. Podělte se o své cíle a zkušenosti s přáteli nebo rodinou, kteří vás mohou povzbudit a udržet vás na správné cestě. Nechte se inspirovat druhými. 

Závěr

Prokrastinace může být těžkým nepřítelem na cestě k dosažení našich cílů nebo přeměně vlastních snů v realitu. Je však možné ji zvládnout pomocí správných strategií a technik. Stanovení konkrétních cílů, rozdělení většího na menší kroky, plánování, sebemotivace, odvaha a odhodlání při překonávání překážek jsou klíčovými kroky k poražení prokrastinace. Nezapomeňte, že nikdo není dokonalý a každý má občas dny, kdy má tendenci odkládat úkoly. Důležité je naučit se s prokrastinací pracovat a nenechat ji, aby překazila vaše dlouhodobé cíle.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Další články