Vyhoření: Jak ho rozpoznat a jak se s ním vypořádat

V dnešním uspěchaném světě se vyhoření („burn-out syndrom“) stává stále více rozšířeným problémem, který ovlivňuje lidi všech společenských vrstev, bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk. V posledních letech navíc stoupá také u lidí mladého věku. Rizikovými skupinami jsou např. pomáhající profesionálové, manažeři, podnikatelé.  Je to tichá epidemie, která se může postupně plíživě dostavit a mít závažné následky nejen na fyzické a duševní zdraví, ale také na celkovou kvalitu života. V tomto článku se budeme zabývat tím, co vyhoření je, jeho příčinami, symptomy a strategiemi, jak se s ním vypořádat.

Co je vyhoření?

Vyhoření je stav fyzického, emocionálního a duševního vyčerpání, které vzniká jako důsledek dlouhodobého chronického stresu. Nejde pouze o pocit únavy po dlouhém pracovním dni, ale je to všudypřítomný pocit únavy a odpojení, který může mít vážné dopady na vaši osobní pohodu. Vyhoření obvykle nastane mimo výše uvedené, když na člověka padnou požadavky, které přesahují jeho momentální schopnost je zvládnout, což vede k pocitu beznaděje a bezmoci.

Příčiny vyhoření

 1. Pracovní stres: Jednou z nejběžnějších příčin vyhoření je nadměrný pracovní stres. Dlouhé hodiny, vysoké pracovní zatížení, těsné termíny a nedostatek kontroly nad prací mohou přispět k vyhoření.
 2. Nedostatek rovnováhy mezi prací a osobním životem: Když práce převáží nad všemi ostatními aspekty života, může to vést k vyhoření. Udržování zdravé rovnováhy mezi prací a osobním životem je klíčové pro prevenci vyhoření.
 3. Nejasná očekávání: Když lidé nevědí, jaké jsou jejich role, odpovědnost nebo cíle v práci, může to vést k frustraci a vyhoření.
 4. Perfekcionismus: Touha po dokonalosti ve všech aspektech života může být vyčerpávající a přispět k vyhoření. Nerealistická očekávání od sebe samých mohou být významným faktorem.
 5. Nedostatek sociální podpory: Cítit se izolovaným a nedostatečně podporovaným v práci nebo v osobním životě může ztížit zvládání stresu a zvýšit riziko vyhoření.

Rozpoznání vyhoření

Rozpoznání příznaků vyhoření je klíčové pro přijímání kroků k jeho řešení. Mezi běžné symptomy patří:

 1. Chronická únava: Pocit úplného fyzického i psychického vyčerpání, a to  i po dostatečném spánku.
 2. Negativismus: Negativní postoj nejen vůči sobě samému, ale i k dříve milované profesi.
 3. Ztráta zájmu: A to o cokoliv – o vlastní zájmy, práci, lidi, kolegy, zákazníky, klienty.
 4. Demotivace: úplná a pro cokoliv. 
 5. Snížený výkon: Zřetelný pokles produktivity a kvality práce.
 6. Emoční odstup: Cítit cynismus a odstup od práce, kolegů nebo osobních vztahů. Tendence vyhýbat se, izolovat se postupně od všech, uzavírání se do sebe. Může nastat depersonalizace, emoční odpojení. 
 7. Zvýšená podrážděnost: Snadná frustrace nebo hněv, často kvůli malým problémům.
 8. Fyzické příznaky: Psychické problémy se promítají do těla, somatizace. Výskyt tlaku a bolesti v hlavě, migrenózní stavy, trávicích potíže, poruchy spánku apod. nebo jiných fyzických obtíží bez jasné lékařské příčiny.

Jak se vypořádat s vyhořením

Pokud máte podezření, že trpíte vyhořením, je důležité podniknout kroky k jeho řešení. Zde jsou některé strategie:

 1. Sebepéče: Dbejte na péči o sebe tím, že budete dodržovat denní režim, zajistit si dostatečný spánek a odpočinek, jíst zdravě a pestrou stravu a pravidelně se věnovat pohybu nebo jiné fyzické aktivitě. Léčivý účinek má kontakt s přírodou. 
 2. Stanovte si hranice: Vytvořte jasné hranice mezi prací a osobním životem, abyste předešli nebo zabránili přetížení.
 3. Hledejte podporu: Obracejte se na přátele, rodinu nebo odborníka na duševní zdraví, aby vám poskytli podporu. Nebojte se říci si o pomoc. 
 4. Naučte se říkat ne: Nebojte se odmítnout další zodpovědnosti, úkoly, pomoc druhému, když už jste přetížení nebo se na ně zrovna necítíte. Kompasem vám může být uvědomění si vlastních potřeb a jejich  naplňování.
 5. Přehodnoťte priority: Zamyslete se nad svými hodnotami a cíli, abyste zajistili, že váš život souzní s tím, co je pro vás skutečně důležité. Že ho opravdu žijete podle sebe a ne podle přání a  očekávání druhých. 
 6. Dělejte si pravidelné přestávky: Pravidelně si zařazujte krátké odpočinkové pauzy během dne, a to i v pracovním procesu, abyste nabrali energii a snížili stres.

Závěr

Vyhoření je velmi vážným problémem, který vzniká jako následek dlouhodobého chronického stresu, který může postihnout kohokoli. Dopady jsou často závažné a ovlivňují významně kvalitu života, projevují se např. na úrovni poznávacích procesů, těla, motivace, vztahů a mají negativní dopad na osobní pohodu člověka. S vědomím a aktivními kroky k jeho řešení jej lze zvládnout. Rozpoznání příčin a symptomů vyhoření a implementace strategií k jeho řešení umožní člověku získat kontrolu nad svým životem a obnovit svůj pocit pohody. Prioritizace sebe péče, stanovení hranic, hledání podpory a přehodnocení priorit jsou klíčové kroky na cestě k překonání vyhoření a dosažení zdravějšího a vyváženějšího života. Nebojte se říci si druhým o pomoc nebo vyhledat odbornou podporu už když si všimnete prvních drobných změn. A vůbec nejlépe udělat vše preventivně proto, abyste co nejvíce vyhoření předešli.  

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Další články